Transport

In overleg met u kunnen wij op diverse manieren leveren:

  • op CC/Deense karren;
  • in boxpallets;
  • in hoge Veenmankisten (40 planten per kist).
 
Lage transportkosten door een P9 pot!

Een P9 pot heeft het grote voordeel dat deze een betere beladingsgraad heeft, ten opzichte van bijvoorbeeld een C1,5 pot. Hierdoor blijven uw transportkosten laag & beheersbaar. Onze vroeg gekweekte planten doen qua grootte en sterkte niet onder voor een plant gekweekt in een C1,5 pot!

Enkele voorbeelden:

  • Op een CC (Deense kar) kunnen 6 lagen van 45 stuks C1,5 worden geplaatst. Maakt u gebruik van onze P9, dan kunt u 6 lagen van 90 stuks vervoeren in diezelfde CC (Deense kar).
  • In een boxpallet kunnen we 300 stuks C1,5 plaatsen tegen 800 stuks P9!
  • In een hoge Veenmankist kunnen we 20 stuks C1,5 plaatsen tegen 40 stuks P9.

Voorwaarden

Leveranties

Leveranties kunt u bij ons ophalen of laten brengen. In Hazerswoude en Boskoop leveren wij franco bij bestellingen boven 100 euro. Leveringen buiten Hazerswoude en Boskoop vinden plaats door een transportbedrijf. De kosten zijn voor de koper.

 
Offertes en aanbiedingen
  • Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Op geen enkele wijze kan enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
  • J.A. de Jong kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 
Schade

Verhaalde schade bedraagt maximaal het factuurbedrag.

 
Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

DSC_0498_1